Iepirkumi

Iepirkuma ID Nr. VOC 2019/2 “Par veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšanu “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA vajadzībām” (lejupielādēt word formātā)

Lēmums par uzvarētāju

Iepirkuma līgums

Iepirkuma ID  Nr. VOC/2019/1 “Par veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšanu “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA” (PĀRTRAUKTS)

Protokols: lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 

Iepirkuma ID Nr. VOC 2018/4 “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, futbola stadiona esošā norobežojošā žoga demontāžas un jaunā žoga montāžas darbi, Rīgas ielā 91, Valmierā”

Pielikums Nr.1. Iepirkuma noteikumi (lejupielādēt word formātā)

Pielikums Nr.2. Būvvaldes lēmums 

Pielikums Nr.3. 

Pielikums Nr.4. 

Pielikums Nr.5. 

Pielikums Nr.6. Apliecinājuma karte 

Pielikums Nr.7. 

Pielikums Nr.8. 

Pielikums Nr.9. 

Pielikums Nr.10. 

Pielikums Nr.11. 

Pielikums Nr.12. Darbu apjomi

Pielikums Nr.13. Iepirkums pārtraukts

Iepirkuma ID Nr. VOC 2018/3 ““VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA futbola stadiona pārbūve Rīgas ielā 91, Valmierā”

Pielikums Nr.1. Iepirkuma noteikumi (lejupielādēt word formātā)

Pielikums Nr.2. Būvvaldes lēmums 

Pielikums Nr.3. 

Pielikums Nr.4. 

Pielikums Nr.5. 

Pielikums Nr.6. Apliecinājuma karte 

Pielikums Nr.7. 

Pielikums Nr.8. 

Pielikums Nr.9. 

Pielikums Nr.10. 

Pielikums Nr.11. 

Lēmums par uzvarētāju 

Iepirkuma līgums

Pirmās mutvārdu izsoles noteikumi: “Melnās gumijas stadiona seguma loksnes”.

Iepirkuma ID Nr.VOC/2018/2 ““VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, futbola stadiona pārbūve Rīgas ielā 91, Valmierā” noteikumi (lejupielādē dokumentu word formātā šeit)

Pielikums Nr. 1 (Valmiera_Rigas-91_stadions-UKT-1_3_kor-UKT-2A)

Pielikums Nr. 2 (Valmiera_Rigas-91_stadions-UKT-1_3_kor-UKT-1A)

Pielikums Nr. 3 (AK_Būvvaldes lēmums_saskaņots_03.05.2018)

Pielikums Nr. 4 (ACO_Multiline)

Pielikums Nr. 5 (19._VOC_2017_stadions_topo_ Model (1))

Pielikums Nr. 6 (14._ELT-1)

Pielikums Nr. 7 (13._Valmiera_Rigas-91_stadions-GP-2A-genplans)

Pielikums Nr. 8 (12._Valmiera_Rigas-91_stadions_GP-1A-vispar.radit)

Pielikums Nr. 9 (7-10 Multiline uzstādīšana)

Pielikums Nr. 10 (1.-11._Teksts)

IEPIRKUMA REZULTĀTI 

Iepirkuma ID Nr.VOC/2018/1 “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA futbola stadiona pārbūve Rīgas ielā 91, Valmierā” (lejupielādē dokumentu word formātā šeit)

Atbildes uz jautājumiem 

Iepirkums pārtraukts 

Pirmā rakstiskā izsole: Par zemes nomu kioska darbības nodrošināšanai”. GROZĪJUMI.

Plāns

Lēmums par uzvarētāju

Iepirkuma ID Nr. VOC/2017/7 Finanšu līzinga pakalpojums Atlētikas zāles iekārtu un aprīkojuma iegādei

Lēmums par uzvarētāju

Iepirkuma ID Nr. VOC/2017/5  Par Atlētikas zāles iekārtu un aprīkojuma iegādi

Lēmums par uzvarētāju 

Pirmā rakstiskā izsole: „Par telpu iznomāšanu labsajūtas, skaistumkopšanas vai rekreācijas pakalpojuma sniegšanai”

Pielikums 1 

Rezultāti 

Otrā rakstiskā izsole: Par telpu iznomāšanu hokeja piederumu tirdzniecības vietas ierīkošanai

Lēmums par uzvarētāju

Pielikums 1

Pirmā rakstiskā izsole: Par telpu iznomāšanu hokeja piederumu tirdzniecības vietas ierīkošanai

Lēmums

Pielikums 1 

Pirmā rakstiskā izsole: Par telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai

Lēmums par uzvarētāju

Pielikums 1

Pielikums 2

Cenu aptauja: “Par vietas iznomāšanu izbraukuma tirdzniecības nodrošināšanai Sajūtu Parka atpūtas kompleksā


7. Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/7

Nosaukums: „Par Sajūtu parka Takas kokos 2.kārtas būvniecību un Baskāju takas rekonstrukciju, Sajūtu Parka konstrukciju izgatavošanas, uzstādīšanas un apkopes darbu veikšanu”

6. iepirkuma ID Nr. VOC/2016/6

Nosaukums: „Degvielas iegāde”

5. Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/5

Nosaukums: „Finanšu līzinga pakalpojums autotransporta iegādei”

4. Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/4

Nosaukums: “Operatīvā līzinga pakalpojums autotransporta iegādei”

3. Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/3

Nosaukums: “Par autotransporta piegādi SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām”

2. Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/2

Nosaukums: “Par veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšanu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām”

1.Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/1

Nosaukums: “Par Sajūtu parka Takas kokos rekonstrukciju un Baskāju takas projektēšanas, konstrukciju izgatavošanas, uzstādīšanas un apkopes darbu veikšanu”


 

 

“Par profesionālās kombinētās grīdas uzkopšanas mašīnas iegādi” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/11)

“Par specializēto video ekrānu un sporta rezultātu tablo sistēmas iegādi, montāžu un integrēšanu esošajā elektrosistēmā un būvkonstrukcijās” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/10)

 “Par elektroinstalācijas (apgaismojuma tīkla) projektu izstrādi un LED gaismekļu iegādi un montāžu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” universālās sporta spēļu zāles un ledus halles vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/9)

“Par pārvietojamu basketbola grozu konstrukciju iegādi SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/8)

“Par skaņas aparatūras piegādi SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/7)

 Par poligrāfijas un drukas darbu veikšanu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/6)

„Par kafijas paužu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” organizētajos pasākumos” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/5)

„Par Valmieras piedzīvojumu parka projektēšanas, konstrukciju izgatavošanas, uzstādīšanas un apkopes darbu veikšanu” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/4)

„Par apsardzes tehniskās sistēmas nodrošināšanu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” struktūrvienībās” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/1)

„Par veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšanu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2014/2)

„Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību nekustamā īpašuma (Rīgas ielā 91, Valmierā), kadastra Nr.9601 503 1204, sastāvā esošās būves – sporta ēkas, kadastra apzīmējums Nr.9601 003 1202 008, daļas rekonstrukcijas vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2014/1)