Iepirkumi

Iepirkuma ID Nr.VOC/2018/1 “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA futbola stadiona pārbūve Rīgas ielā 91, Valmierā” (lejupielādē dokumentu word formātā šeit)

Atbildes uz jautājumiem 

Iepirkums pārtraukts 

Pirmā rakstiskā izsole: Par zemes nomu kioska darbības nodrošināšanai”. GROZĪJUMI.

Plāns

Lēmums par uzvarētāju

Iepirkuma ID Nr. VOC/2017/7 Finanšu līzinga pakalpojums Atlētikas zāles iekārtu un aprīkojuma iegādei

Lēmums par uzvarētāju

Iepirkuma ID Nr. VOC/2017/5  Par Atlētikas zāles iekārtu un aprīkojuma iegādi

Lēmums par uzvarētāju 

Pirmā rakstiskā izsole: „Par telpu iznomāšanu labsajūtas, skaistumkopšanas vai rekreācijas pakalpojuma sniegšanai”

Pielikums 1 

Rezultāti 

Otrā rakstiskā izsole: Par telpu iznomāšanu hokeja piederumu tirdzniecības vietas ierīkošanai

Lēmums par uzvarētāju

Pielikums 1

Pirmā rakstiskā izsole: Par telpu iznomāšanu hokeja piederumu tirdzniecības vietas ierīkošanai

Lēmums

Pielikums 1 

Pirmā rakstiskā izsole: Par telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai

Lēmums par uzvarētāju

Pielikums 1

Pielikums 2

Cenu aptauja: “Par vietas iznomāšanu izbraukuma tirdzniecības nodrošināšanai Sajūtu Parka atpūtas kompleksā


7. Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/7

Nosaukums: „Par Sajūtu parka Takas kokos 2.kārtas būvniecību un Baskāju takas rekonstrukciju, Sajūtu Parka konstrukciju izgatavošanas, uzstādīšanas un apkopes darbu veikšanu”

6. iepirkuma ID Nr. VOC/2016/6

Nosaukums: „Degvielas iegāde”

5. Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/5

Nosaukums: „Finanšu līzinga pakalpojums autotransporta iegādei”

4. Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/4

Nosaukums: “Operatīvā līzinga pakalpojums autotransporta iegādei”

3. Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/3

Nosaukums: “Par autotransporta piegādi SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām”

2. Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/2

Nosaukums: “Par veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšanu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām”

1.Iepirkuma ID Nr. VOC/2016/1

Nosaukums: “Par Sajūtu parka Takas kokos rekonstrukciju un Baskāju takas projektēšanas, konstrukciju izgatavošanas, uzstādīšanas un apkopes darbu veikšanu”


 

 

“Par profesionālās kombinētās grīdas uzkopšanas mašīnas iegādi” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/11)

“Par specializēto video ekrānu un sporta rezultātu tablo sistēmas iegādi, montāžu un integrēšanu esošajā elektrosistēmā un būvkonstrukcijās” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/10)

 “Par elektroinstalācijas (apgaismojuma tīkla) projektu izstrādi un LED gaismekļu iegādi un montāžu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” universālās sporta spēļu zāles un ledus halles vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/9)

“Par pārvietojamu basketbola grozu konstrukciju iegādi SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/8)

“Par skaņas aparatūras piegādi SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/7)

 Par poligrāfijas un drukas darbu veikšanu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/6)

„Par kafijas paužu un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” organizētajos pasākumos” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/5)

„Par Valmieras piedzīvojumu parka projektēšanas, konstrukciju izgatavošanas, uzstādīšanas un apkopes darbu veikšanu” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/4)

„Par apsardzes tehniskās sistēmas nodrošināšanu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” struktūrvienībās” (iepirkuma ID Nr. VOC/2015/1)

„Par veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma nodrošināšanu SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2014/2)

„Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību nekustamā īpašuma (Rīgas ielā 91, Valmierā), kadastra Nr.9601 503 1204, sastāvā esošās būves – sporta ēkas, kadastra apzīmējums Nr.9601 003 1202 008, daļas rekonstrukcijas vajadzībām” (iepirkuma ID Nr. VOC/2014/1)