Kontaktinformācija

SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs”,
Rīgas iela 91, LV-4201, Valmiera
Telefons:+371 20021004
E-pasts: info@voc.lv

Rekvizīti

„VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA
Vien.Reģ.Nr.54103025871
Rīgas iela 91, Valmiera, LV-4201
E-pasts: info@voc.lv; www.voc.lv
Luminor Bank A/S
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV92RIKO0000082565819

Viesnīca “Naktsmājas” norēķiniem:
Banka: Luminor Bank A/S
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV11RIKO0000082565822

Sajūtu Parka atpūtas komplekss norēķiniem:
Banka: AS “SEB bank”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV13UNLA0050001139009

Mūsu komanda

<h4>Artis Jansons</h4>

Artis Jansons

Valdes priekšsēdētājs

artis.jansons@voc.lv
+371 29234765

<h4>Zigmunds Ezergailis</h4>

Zigmunds Ezergailis

Valdes loceklis/Tehniskais direktors
<h4>Edgars Zaiženijs</h4>

Edgars Zaiženijs

Attīstības nodaļas vadītājs
<h4>Sanita Ēvele</h4>

Sanita Ēvele

Grāmatvede

sanita.evele@voc.lv
+371 20021028

<h4>Zane Irbe</h4>

Zane Irbe

Jurists

zane.irbe@voc.lv
+371 26405191

<h4>Zane Zēvalde</h4>

Zane Zēvalde

Lietvede

info@voc.lv
+371 20021028

<h4>Jolanta Dukure</h4>

Jolanta Dukure

Projektu vadītāja
<h4>Anita Upeniece</h4>

Anita Upeniece

Vecākā projektu vadītāja

anita.upeniece@voc.lv
+371 29110057

<h4>Jānis Lauris</h4>

Jānis Lauris

Ledus halles sporta projektu vadītājs

janis.lauris@voc.lv
+371 29111097

Inga Amerika

Inga Amerika

Peldbaseinu nodaļas vadītāja

inga.amerika@voc.lv
+371 28640939

<h4>Elīna Mičule-Bikauniece</h4>

Elīna Mičule-Bikauniece

Sporta veselības centra vadītāja, fizioterapeite

elina.micule@voc.lv
+371 28345179

Monta Martinsone

Monta Martinsone

Viesnīcas Naktsmājas vadītāja

monta.martinsone@naktsmajas.lv
+371 25464411
www.naktsmajas.lv

<h4>Iluta Urbanoviča</h4>

Iluta Urbanoviča

Sajūtu Parka Atpūtas kompleksa vadītāja

iluta.urbanovica@voc.lv
+371 29802999
www.sajutuparks.lv

<h4> Lelde Bukovska </h4>

Lelde Bukovska

Vecākā sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste

lelde.bukovska@voc.lv
+371 28247515

<h4>Zeltīte Pitura</h4>

Zeltīte Pitura

J.Daliņa stadiona, Daliņu pludmales pārvaldniece

zeltite.pitura@voc.lv
+371 29224290

Ilze Štromberga

Ilze Štromberga

Atlētikas zāles vadītāja

ilze.stromberga@voc.lv
+371 26622500

Jānis Sniedze

Jānis Sniedze

Sporta kompleksa pārzinis

janis.sniedze@voc.lv
+371 29174815